Herroepingsvoorwaarden en formulier

Terugname van goederen

In geen enkel geval worden geleverde artikelen teruggenomen, tenzij het een duidelijke fabricage fout betreft. In dit geval kunnen de beschadigde goederen geruild worden en dit enkel mits voorafgaand akkoord.

Modelformulier voor herroeping downloaden