Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die via deze website tot stand zijn gekomen.
Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd deze algemene voorwaarden te aanvaarden.
Kraaltjes ENZO heeft het recht deze algemene voorwaarden alsook de inhoud van de website op ieder ogenblik eenzijdig te wijzigen.
Prijzen
Alle prijzen zijn eindprijzen in EURO inclusief BTW.
Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
Verzending
Verzendingskosten (= verpakking + portkosten) :
Totaalbedrag vanaf
0 €
Belgie=2,50 €
Europa=4,00 €
10 €
Belgie=2,50 €
Europa=4,50 €
20 €
Belgie=Gratis
Europa=5,00 €
50 €
Belgie=Gratis
Europa=Gratis
Alle bestellingen worden non-prior verstuurd. (Binnen België garandeerd De Post levering ten laatste 2 werkdagen na het posten)
Betaling
Betalen kan u via PayPal
http://www.paypal.com
of bankrekening vooraf te betalen
Levering
Van zodra het totaalbedrag ontvangen is, zal uw bestelling via De Post verstuurd worden. Naargelang de werking van De Post, kan u uw bestelling twee tot vier werkdagen (bezorging binnen België) na betaling verwachten. Een eventuele langere leveringstermijn geeft u echter geen enkel recht op een eventuele schadevergoeding of annulatie van uw bestelling.
Uw artikelen worden zorgvuldig ingepakt, om mogelijke beschadiging te voorkomen.
Mocht een door u besteld artikel niet meer voorradig zijn, brengen wij u daar via e-mail van op de hoogte. U zal dan de keuze krijgen tussen :
het terugstorten van de kostprijzen van de niet-voorradige artikelen
het nasturen van deze artikelen, van zodra deze terug voorradig zijn (enkel indien deze nog beschikbaar zijn bij onze leveranciers) (dit zonder meerkost)
Artikelen
Artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld. Voor alle duidelijkheid staan steeds de afmetingen vermeld.
Kleine afwijking in kleur en vorm (resolutie, belichting, ...) zijn altijd mogelijk en geven u geen enkel recht op een eventuele schadevergoeding of annulatie van uw bestelling. Doch streven we ernaar om alle artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.
Eigendom
Alle bestanden (foto's, teksten, e.d. ) die kunnen voortvloeien uit deze website zijn en blijven eigendom van Kraaltjes ENZO en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gereproduceerd of gepubliceerd worden.
Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
De door u ingegeven gegevens zullen enkel intern gebruikt worden om uw bestelling af te handelen. Gegevens van onze klanten worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.
Tijdens uw bestelling zal u ook gevraagd worden of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Door ons een e-mailtje te zenden, kan de zending van een nieuwsbrief ten alle tijden gestopt worden.

Veel online shop plezier!!
Kraaltjes ENZO
Lijnwaadmarkt 16
2000 Antwerpen
BE 0866705193